uutiset

Energian hinnan vaikutukset leipomoihin

Leivän hinta nousee jälleen. Mitä leipomot voivat tehdä rajoittaakseen hinnan nousemisen kuluttajille?

Vuosi 2021, ja sen jälkeen 2022 toi mukanaan dramaattisen hinnan nousun energiassa pandemian sekä maailmanlaajuisen geopoliittisen tilanteen vuoksi. Energian hinta on ollut suhteellisen stabiili viimeisen 5 vuoden ajan, mutta nyt tilanne on kääntynyt täysin päälaelleen. Normaalille kuluttajille tämä tarkoitti rajua nousua päivittäisissä kuluissa, kuten bensassa ja ruuassa, mukaan lukien leipä. Nämä ovat tyypillisiä kuluttajatuotteita, jotka aiheuttavat välitöntä reaktiota kuluttajilta ja negatiivista julkisuuskuvaa yleisissä mielipiteissä. Vaikka leipomoilla on hyvä syy nostaa hintoja, kuluttajalle se tuntuu silti epäreilulta kohtelulta. Energian hinta ennen kriisiä oli n. 2-3% liikevaihdosta leipomoille, mutta tänä päivänä se on jopa yli 10%, Nousua on yli kolminkertaisesti. Tällä hetkellä huonot uutiset ovat, että energiaan hintaa seuraa suuri nousu raaka-aineissa jotka taas vuorostaan kuvastuvat leivän hintaan. Raaka-aineiden hinnannousu on ollut Suomessa Q1/22 seuraavanlainen: Jauhot +25%, Viljat +25%, Ruis +25%, Kananmunat +40% ja niin edelleen. Ja kun raaka-aineiden osuus leipomoiden kokonaisliikevaihdosta on 25%, tulee jatkossa olemaan vääjäämättä tiedossa leivän hinnan nousua, sekä keväällä että kesällä 2022. Hinnan nousuksi arvioidaan 10-20%.

Vaikka leipomot eivät juurikaan voi koskea raaka-aineisiin tai niiden määriin, ne voivat parantaa omassa energiatehokkuudessaan.

Jos leipomot voivat olla vieläkin energiatehokkaampia, mikä on ratkaisu vähentää leivän hinnannousua?

”On todella kallista, jos leipomo ei ota huomioon energiatehokkuutta sekä kestävää kehitystä leipomobisneksessä tänä päivänä. Suurimmassa osassa leipomoita on pullonkauloja prosesseissa, hukkalämmön lähteitä, puutteita tehokkaassa laitteiden käytössä ja vanhentuneita osia osana tuotantoprosessia. Hyvät uutiset ovat, että jopa pienillä parannuksilla ja nopeilla korjauksilla leipomot voivat olla energiatehokkaampia suhteellisen helposti.” sanoo Mikko Lehtinen, leipomoiden suunnittelu ja asiantuntijapalveluita tekevän yrityksen Baron Foodtechin toimitusjohtaja.

Arviolta noin 90% kaikista uuneista toimivat kaasulla tänä päivänä. Niitä on pidetty normina ja suosittu leipomoissa leipomisen ominaisuuksien ja kustannustehokkuuden vuoksi, aina siihen asti kunnes energian hinta on noussut. Uunit ovat kaikkein kallein investointi leipomolinjalla, ja niitä pidetään pitkäaikaisina sijoituksina eliniän ollessa jopa 40-50 vuotta. Tämän vuoksi, leipomot arvioivat tarkasti milloin on aika investoida uuteen uuniin. Siitäkin faktasta huolimatta että kaasun hinta on noussut nopeasti viime aikoina, yksikään leipomo ei voi päättää muutaman kuukauden varoajalla uuteen uuniin investoinnista joka olisi energiatehokkaampi tai toimisi esimerkiksi sähköllä kaasun sijaan. Mutta säännöllisin väliajoin analysoimalla uunin toiminnallisuutta ja optimoimalla sen kyvykkyyttä, vanhatkin uunit voivat olla huomattavasti energiatehokkaampia.

Yksi viimeaikainen kustannusten säästöön liittyvä tapaus Baron Foodtechin kanssa työskennellessä antoi dramaattisia parannuksia energian käyttöön.  Asiakkaan toimintojen ja uunin tutkimisen sekä arvioinnin yhteydessä, löydettiin pieni mekaaninen vika joka korjattiin. Tämä auttoi siten, että kaasun tuloa voitiin vähentää 40% ja tämän jälkeen pysyttiin silti täsmälleen samoissa lämpötiloissa.

Ylimääräistä lämpöä uuneissa käytetään jo tänä päivänä prosessiveden lämmittämiseen. Jotkin leipomot käyttävät jo tänä päivänä myös hukkalämpöä esimerkiksi toimistotilojen sekä naapuritalojen lämmittämiseen tai jopa myyvät eteenpäin lämpöä. Leipomon on teoriassa mahdollista olla täysin riippumaton ulkopuolisista palveluista lämmitykseen liittyen. Pienillä investoinneilla on mahdollista poistaa lämmityskustannukset kokonaan.

Baron Foodtech löytää energiatehokkuusratkaisuja leipomoille

Perheyritys Baron Foodtech konsultoi leipomoita teollisessa leipomisessa, ja tähän sisältyy olennaisena osana energiatehokkuus. Leipomoliiketoiminta on yleisesti matalan marginaalin liiketoimintaa ja leipomoiden täytyy puristaa jokainen mahdollinen euro omista toiminnoistaan ilman, että tuotteen laatu vaarantuu. Baron Foodtech pitää energiatehokkuutta yhtenä tärkeimmistä asioista, jolla on suuri potentiaali parantaa ja säästää rahaa leipomoliiketoiminnassa.

”Katsomme asiakkaamme toimintoja paljon kokonaisvaltaisemmin. Emme ainoastaan laitteiston, mutta kaikkien prosessin vaiheiden kannalta. Tehtävämme on selvittää kuinka energiatehokkaasti liiketoiminta kokonaisuutena toimii ja samaan aikaan kuinka paljon tulosta tehdään tai rahaa menee hukkaan.” – sanoo Matias Lehtinen, Head of Sales Baron Foodtechiltä.

Leipomon toimintojen arvioinnit

 

Baron Foodtech tapaa leipomoiden edustajia ja analysoi leipomon toimintoja. Tähän sisältyy tapaamisia henkilöstön kanssa, leipomon prosessin analysointia, laitteiston kartoittamista, energiankäytön sekä hukkalämmön mittauksia ja muiden osien tarkastelua, jotka vaikuttavat isoon kokonaisuuteen. Tarkastelussa Baron Foodtech luonnostelee yhteenvedon ja suosituksen siitä, miten leipomon energiatehokkuutta voidaan parantaa.

Toimintasuunnitelma

Tarkastelun perusteella Baron Foodtech luonnostelee toimintasuunnitelman, jossa on sekä nopeita korjaustoimenpiteitä, että pitkän aikavälin tavoitteita. Toimintasuunnitelma on räätälöity kyseiselle leipomolle, ja sen avulla voidaan asettaa tavoitteita ja mahdollisuuksia parannuksille. Tähän sisältyy selkeä kuvaus siitä, kuinka jokainen askel parantaa kokonaisenergiankäyttöä. 

Käyttöönotto, tarkkailu ja jatkotoimenpiteet

Mahdolliset parannukset ovat jatkuvassa tarkkailussa käyttöönoton aikana ja sen jälkeen. Analysoidulla tiedolla asiakas ja Baron Foodtech voivat tarkkailla tuloksia, ja jopa harkita löytyisikö uusia tapoja parantaa energiatehokkuutta.

Leipomoiden tulisi hyödyntää sovelluksia energiankäyttöön liittyvien mittausinfrastruktuurien rakentamiseen. Siemens ympäristössä toteutetulla järjestelmällä,  voidaan tuottaa kokonaisvaltaisia analyysejä ja raportteja  esimerkiksi kaasun käytöstä halutuin aikavälein. Raportointia voidaan tuottaa kuukauden välein tai jopa päivittäin. Yksityiskohtaisilla virtausmittareilla ja muilla laitteilla saadaan tarkkaa dataa leipomon käyttämistä resursseista. Voit myös analysoida leipomon prosessia, erillisiä laitteita, löytää porsaanreikiä ja yksityiskohtaisia paikkoja parannuksille. Baron Foodtech kehittää tällaisia yksityiskohtaisia mittausinfrastruktuureita jotka maksavat itsensä nopeasti takaisin. Lyhyt takaisinmaksu perustuu nopeaan reagointiin hukan tapahtumahetkellä.

Yhteenvetona voidaan todeta että niillä leipomoilla jotka eivät vielä tänä päivänä ole energiatehokkaita, on tällä hetkellä vaikeampaa kuin muilla. Vaikka energian hinta yhtenä päivänä laskisikin, hiilen vähentäminen ja ympäristöpolitiikka vaikuttaa myös leipomoihin tulevaisuudessa. Niiden leipomoiden, jotka eivät kykene vastaamaan energiatehokkuuden trendeihin ja sopeutumaan muutoksiin, täytyy mahdollisesti nostaa leivän hintaa. Riskinä on, että asiakkaat valitsevat vaihtoehdon, joka on tuotettu kestävästi, ja jonka hinta pysyy maltillisena.

Huolehditko tulevaisuudesta energian hinnan nousun kanssa?
Haluatko ruveta toimiin ja valmistautua paremmin lakimuutoksiin ja maailmassa vallitseviin tilanteisiin?

Scroll to Top